Konstrukce

Našim hlavním programem na nástrojárně je konstrukce a výroba vstřikovacích forem, dále se zabýváme návrhem a výrobou střižných nástrojů a poradenstvím při tvorbě modelu.

 

Konstrukce se především zabývá konstrukcí vstřikovacích forem. Při návrhu vycházíme s mnohaletých zkušeností a v určitých případech návrh podkládáme tokovými analýzami. Při návrhu využíváme normálie od firem Hasco a Meusburger.

V konstrukci využíváme software Solidworks 2021.

Simulace vstřikovacího procesu

V případě složitějších projektů využíváme simulačních analýz na predikci tokového chování materiálu při plnění dutiny. Zde lze predikovat postup zaplnění dutiny, chlazení a s tím souvisejí defomace.  V tomto případě využíváme externí firmu, s kterou jsme dlouhodobě v kontaktu a mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti.